قانون عجیب در عربستان و امارات: پوشیدن پیراهن بارسلونا جرم بوده و زندان دارد!پس از قطع رابطه بین چند کشور عربی با قطر، پوشیدن پیراهن بارسلونا در این کشورها نیز ممنوع شده و حتی…قانون عجیب در عربستان و امارات: پوشیدن پیراهن بارسلونا جرم بوده و زندان دارد!(image) پس از قطع رابطه بین چند کشور عربی با قطر، پوشیدن پیراهن بارسلونا در این کشورها نیز ممنوع شده و حتی…قانون عجیب در عربستان و امارات: پوشیدن پیراهن بارسلونا جرم بوده و زندان...

Read more

اردوغان به عربستان: شبیه خادم حرمین شریفین رفتار کنرئیس جمهوری ترکیه به عربستان تاکید کرد تا به عنوان "خادم حرمین شریفین" در تنش به وجود آمده در خلیج…اردوغان به عربستان: شبیه خادم حرمین شریفین رفتار کن(image) رئیس جمهوری ترکیه به عربستان تاکید کرد تا به عنوان "خادم حرمین شریفین" در تنش به وجود آمده در خلیج…اردوغان به عربستان: شبیه خادم حرمین شریفین رفتار کن Captcha html, body { height: 100%; } .form-captcha { margin: 10px; } .header { height: 63px;...

Read more

نکات مهم برای خرید پراید کار کردهاگر قصد خرید خودروی پراید دست دوم را دارید با ما همراه شده و هنگام خرید پراید به نکات زیر دقت کنید.نکات مهم برای خرید پراید کار کرده(image) اگر قصد خرید خودروی پراید دست دوم را دارید با ما همراه شده و هنگام خرید پراید به نکات زیر دقت کنید.نکات مهم برای خرید پراید کار کرده

Read more

مرگ غیرطبیعی روزانه 15 شهروند تهرانیمدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از مرگ غیرطبیعی قریب به 2800 نفر در استان تهران خبر داد.مرگ غیرطبیعی روزانه 15 شهروند تهرانی(image) مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از مرگ غیرطبیعی قریب به 2800 نفر در استان تهران خبر داد.مرگ غیرطبیعی روزانه 15 شهروند تهرانی

Read more

چربی بازو هایتان را با این روش کم کنیدچربی بازوها به خطرناکی چربی‌های اضافه‌ی شکم نیست، اما به هرحال چربی بازوها هم آزاردهنده…چربی بازو هایتان را با این روش کم کنید(image) چربی بازوها به خطرناکی چربی‌های اضافه‌ی شکم نیست، اما به هرحال چربی بازوها هم آزاردهنده…چربی بازو هایتان را با این روش کم کنید

Read more

جشن گرفتن شب یلدا در ایران نشانه چیست؟ایرانی ها از زمان های بسیار قدیم شب یلدا را جشن می گرفتند, اما این جشن گرفتن نشانه چه بوده است؟جشن گرفتن شب یلدا در ایران نشانه چیست؟(image) ایرانی ها از زمان های بسیار قدیم شب یلدا را جشن می گرفتند, اما این جشن گرفتن نشانه چه بوده است؟جشن گرفتن شب یلدا در ایران نشانه چیست؟

Read more

عوارض استفاده بی رویه از مسکن هاما عادت کرده ایم تا سرمان درد گرفت، برویم سر بسته داروها، یک مسکن یا هر داروی دیگری را برای خودمان…عوارض استفاده بی رویه از مسکن ها(image) ما عادت کرده ایم تا سرمان درد گرفت، برویم سر بسته داروها، یک مسکن یا هر داروی دیگری را برای خودمان…عوارض استفاده بی رویه از مسکن ها

Read more

8 خصوصیت افراد مقتدر و تاثیرگذار که ممکن است از دید دیگران ترسناک باشد!!داشتن برخی نشانه ها از یک شخصیت مقتدر، ممکن است گروهی از مردم را بترساند !!!به عنوان یک شخصیت قوی،…8 خصوصیت افراد مقتدر و تاثیرگذار که ممکن است از دید دیگران ترسناک باشد!!(image) داشتن برخی نشانه ها از یک شخصیت مقتدر، ممکن است گروهی از مردم را بترساند !!!به عنوان یک شخصیت قوی،…8 خصوصیت افراد مقتدر و تاثیرگذار که ممکن است از دید دیگران ترسناک باشد!!

Read more

آخرین وضعیت بازیکن دچار گازگرفتگی نفتبازیکن تیم امید نفت تهران همچنان در حالت کما به سر می برد و تلاش ها برای بازگرداندن او ادامه دارد.آخرین وضعیت بازیکن دچار گازگرفتگی نفت(image) بازیکن تیم امید نفت تهران همچنان در حالت کما به سر می برد و تلاش ها برای بازگرداندن او ادامه دارد.آخرین وضعیت بازیکن دچار گازگرفتگی نفت

Read more

درمان سردردهای مزمن با این نوع ویتامین هااگر شما طی یک محدوده زمانی مشخص دچار سردرد می شوید، یکی از دلایل آن ممکن است ناشی از کمبود چند…درمان سردردهای مزمن با این نوع ویتامین ها(image) اگر شما طی یک محدوده زمانی مشخص دچار سردرد می شوید، یکی از دلایل آن ممکن است ناشی از کمبود چند…درمان سردردهای مزمن با این نوع ویتامین ها

Read more