700 باشگاه

شکایت 700 میلیونی دروازه بان سابق پرسپولیس از این باشگاهمسعود همامی دروازه بان سابق تیم فوتبال پرسپولیس مدعی شد که به دلیل اینکه پرسپولیس فوتبال او را خراب…شکایت 700 میلیونی دروازه بان سابق پرسپولیس از این باشگاه(image) مسعود همامی دروازه بان سابق تیم فوتبال پرسپولیس مدعی شد که به دلیل اینکه پرسپولیس فوتبال او را خراب…شکایت 700 میلیونی دروازه بان سابق پرسپولیس از این باشگاه

Read more