61

مجروح شدن 61 زائر ایرانی در حادثه سامرانماینده سازمان حج و زیارت در عراق اعلام کرد: در حادثه تروریستی سامرا، 61 زائر ایرانی مجروح…مجروح شدن 61 زائر ایرانی در حادثه سامرا(image) نماینده سازمان حج و زیارت در عراق اعلام کرد: در حادثه تروریستی سامرا، 61 زائر ایرانی مجروح…مجروح شدن 61 زائر ایرانی در حادثه سامرا

Read more