53 سه

عکس زیر خاکی از اولین گریم سه بعدی در سینمای ایران در سال 53عبدالله اسکندری چهره‌پرداز معروف کشور تصویری از هنر گریم خود در سال ۱۳۵۳ را در اینستاگرامش منتشر…عکس زیر خاکی از اولین گریم سه بعدی در سینمای ایران در سال 53(image) عبدالله اسکندری چهره‌پرداز معروف کشور تصویری از هنر گریم خود در سال ۱۳۵۳ را در اینستاگرامش منتشر…عکس زیر خاکی از اولین گریم سه بعدی در سینمای ایران در سال 53

Read more