400 می‌سازد

سپاه روزانه 400 کانکس برای زلزله‌زدگان غرب کشور می‌سازدسخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سپاه روزانه 400 کانکس برای اسکان زلزله‌زدگان غرب کشور…سپاه روزانه 400 کانکس برای زلزله‌زدگان غرب کشور می‌سازد(image) سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سپاه روزانه 400 کانکس برای اسکان زلزله‌زدگان غرب کشور…سپاه روزانه 400 کانکس برای زلزله‌زدگان غرب کشور می‌سازد

Read more