40

نامه ای با امضاء 40 نماینده برای ریاست جمهوری و قوه قضاییه!نماینده اصلاح‌طلب مردم دماوند در مجلس از جمع‌آوری امضاء برای نامه‌ای خطاب به روسای جمهور و قوه…نامه ای با امضاء 40 نماینده برای ریاست جمهوری و قوه قضاییه!(image) نماینده اصلاح‌طلب مردم دماوند در مجلس از جمع‌آوری امضاء برای نامه‌ای خطاب به روسای جمهور و قوه…نامه ای با امضاء 40 نماینده برای ریاست جمهوری و قوه قضاییه!

Read more