“سر”

مردانی که "سر" آنها بریده شد+ عکسپیش از شهید محسن حججی، سردار «عبدالله اسکندری» و «رضا اسماعیلی» نیز از نخستین شهدای مدافع حرم بودند…مردانی که "سر" آنها بریده شد+ عکس(image) پیش از شهید محسن حججی، سردار «عبدالله اسکندری» و «رضا اسماعیلی» نیز از نخستین شهدای مدافع حرم بودند…مردانی که "سر" آنها بریده شد+ عکس

Read more