2018

نامزدهای جایزه بفتا 2018 معرفی شدند«شکل آب» به کارگردانی گیرمو دل‌تورو با ۱۲ مورد نامزد شدن برای جایزه بفتا پیشتاز رقابت برای رسیدن به…نامزدهای جایزه بفتا 2018 معرفی شدند(image) «شکل آب» به کارگردانی گیرمو دل‌تورو با ۱۲ مورد نامزد شدن برای جایزه بفتا پیشتاز رقابت برای رسیدن به…نامزدهای جایزه بفتا 2018 معرفی شدند

Read more