احتمال بمانیم!

داماد ترامپ احتمال ترک کاخ سفید را رد کرد: آمده‌ایم که بمانیم!داماد ترامپ می‌گوید قصد ترک واشنگتن دی سی را ندارد و آمده است که بماند.داماد ترامپ احتمال ترک کاخ سفید را رد کرد: آمده‌ایم که بمانیم!(image) داماد ترامپ می‌گوید قصد ترک واشنگتن دی سی را ندارد و آمده است که بماند.داماد ترامپ احتمال ترک کاخ سفید را رد کرد: آمده‌ایم که بمانیم!

Read more