اجلاس چه

در اجلاس امنیتی مونیخ چه گذشت؟وزیر امور خارجه کشورمان ظهر روز یکشنبه به وقت محلی در پنجاه و چهارمین اجلاس امنیتی مونیخ سخنرانی…در اجلاس امنیتی مونیخ چه گذشت؟(image) وزیر امور خارجه کشورمان ظهر روز یکشنبه به وقت محلی در پنجاه و چهارمین اجلاس امنیتی مونیخ سخنرانی…در اجلاس امنیتی مونیخ چه گذشت؟

Read more