اتفاقی 96

اتفاقی زشت و ترسناک در جشنواره فجر 96سام کلانتری مستندساز در یادداشتی نسبت به داوری نشدن آثار مستند در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر…اتفاقی زشت و ترسناک در جشنواره فجر 96(image) سام کلانتری مستندساز در یادداشتی نسبت به داوری نشدن آثار مستند در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر…اتفاقی زشت و ترسناک در جشنواره فجر 96

Read more