آیت‌الله های

بستری شدن آیت‌الله شاه آبادی در بخش مراقبت های ویژهنماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری در بخش مراقبت های ویژه یکی از بیمارستان های تهران بستری شد.بستری شدن آیت‌الله شاه آبادی در بخش مراقبت های ویژه(image) نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری در بخش مراقبت های ویژه یکی از بیمارستان های تهران بستری شد.بستری شدن آیت‌الله شاه آبادی در بخش مراقبت های ویژه

Read more