آیا است؟

آیا عطسه کردن در دوران بارداری خطرناک است؟در دوران بارداری عطسه کردن با بروز درد در ناحیه شکم همراه است. به همین دلیل بسیاری از خانم ها تصور…آیا عطسه کردن در دوران بارداری خطرناک است؟(image) در دوران بارداری عطسه کردن با بروز درد در ناحیه شکم همراه است. به همین دلیل بسیاری از خانم ها تصور…آیا عطسه کردن در دوران بارداری خطرناک است؟

Read more