آهنگ کردند!

آهنگ عجیب و غمگینی که خیلی ها با گوش دادن آن خودکشی کردند!یکشنبه غمگین ترانه معروف و محبوبی است که باعث خودشکی و مرگ افراد زیادی شده است که به این ترانه گوش…آهنگ عجیب و غمگینی که خیلی ها با گوش دادن آن خودکشی کردند!(image) یکشنبه غمگین ترانه معروف و محبوبی است که باعث خودشکی و مرگ افراد زیادی شده است که به این ترانه گوش…آهنگ عجیب و غمگینی که خیلی ها با گوش دادن آن خودکشی کردند! عکس های...

Read more