آمریکایی

مدال طلای پرتابگر آمریکایی با رکوردشکنی در المپیک 2016پرتابگر آمریکایی رکورد پرتاب وزنه المپیک را شکست.مدال طلای پرتابگر آمریکایی با رکوردشکنی در المپیک 2016(image) پرتابگر آمریکایی رکورد پرتاب وزنه المپیک را شکست.مدال طلای پرتابگر آمریکایی با رکوردشکنی در المپیک 2016 مرجع توریسم

Read more