آبی

ترانه علیدوستی در پشت صحنه نمایش آبی مایل به صورتی + عکسنمایش «آبی مایل به صورتی» به کارگردانی ساناز بیان هرشب ساعت ۱۸:۱۵ در سالن تئاتر پالیز به اجرا…ترانه علیدوستی در پشت صحنه نمایش آبی مایل به صورتی + عکس(image) نمایش «آبی مایل به صورتی» به کارگردانی ساناز بیان هرشب ساعت ۱۸:۱۵ در سالن تئاتر پالیز به اجرا…ترانه علیدوستی در پشت صحنه نمایش آبی مایل به صورتی + عکس

Read more