آباد و

تصاویری از بارش تگرگ و سیل در خرم آبادعصر دوشنبه بارش شدید باران و تگرگ در خرم آباد موجب آبگرفتگی خیابان ها، زیرگذرها و منازل مسکونی نقاط…تصاویری از بارش تگرگ و سیل در خرم آباد(image) عصر دوشنبه بارش شدید باران و تگرگ در خرم آباد موجب آبگرفتگی خیابان ها، زیرگذرها و منازل مسکونی نقاط…تصاویری از بارش تگرگ و سیل در خرم آباد نصب تلگرام فارسی

Read more