Month: دسامبر 2017

شوک کارلوس کی روش در آخرین مصاحبه اش!کارلوس کی روش در جدیدترین مصاحبه اش اعلام کرد که قصد دارد پس از جام جهانی از دنیای فوتبال خداحافظی…شوک کارلوس کی روش در آخرین مصاحبه اش!(image) کارلوس کی روش در جدیدترین مصاحبه اش اعلام کرد که قصد دارد پس از جام جهانی از دنیای فوتبال خداحافظی…شوک کارلوس کی روش در آخرین مصاحبه اش!

Read more